Nemzeti Környezetügyi Intézet 
DOKUMENTUMTÁRKÉPTÁRFOGALOMTÁRKAPCSOLATAINKELÉRHETŐSÉGEKENGLISH
Földművelésügyi Minisztérium Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Környezetügyi Intézet Nemzeti Környezetügyi Intézet 1012 Budapest, Márvány u. 1/d, Tel.: +36 1 445 5100, Fax: +36 1 487 8510


INTÉZET

TEVÉKENYSÉGEK

AKTUÁLIS

PROJEKTEK

INFORMATIKAI RENDSZEREKNeKI - Bemutatkozás

 

Kedves Látogató!

A Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) – a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyi háttérintézménye – régi hiányt pótol. Korunkban elenged-hetetlen, hogy a szakpolitikai döntéseket tudományos megalapozottsággal hozzák, amelyhez megfelelő szakmai háttér szükséges. A minisztériumokban általában nincs erre kapacitás – ezt a célt szolgálják világszerte a különféle háttérintézmények.

Európában a legtöbb országban létezik ilyen, a minisztérium munkáját támogató környezeti ügynökség, sőt vannak olyan országok, ahol ez az ügynökség jóval nagyobb létszámú, mint maga a minisztérium. A tudás-alapú kormányzást hivatott támogatni a NeKI is a környezetügy – a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízminőség-védelem – területén, a fenntartható fejlődés alapelveire építve, integrált megközelítést alkalmazva, a szakterületek közötti kapcsolódásokat kihasználva annak érdekében, hogy ezek egymást erősítsék.

Intézetünk az állapotfelmérés, értékelés, monitoring, a szakpolitika és stratégia előkészítés, szabályozás és hatásvizsgálat területén nyújt támogatást a minisztérium munkájához, amely koncepciók, jogszabályok szakmai előkészítése, háttértanulmányok készítése, monitoring tevékenység, adatgyűjtés és -feldolgozás, jelentések készítése, ágazati informatikai rendszerek üzemeltetése, nemzetközi koordinációs feladatok ellátása, EU-s, nemzetközi és hazai projektek tervezésében és megvalósításában való közreműködésben valósul meg.

Bízom benne, hogy munkánk hozzájárul a hatékonyabb környezeti kormányzáshoz és egy élhetőbb jövő eléréséhez a jelenlegi és a jövő generációk számára, amelyhez ez a honlap is segítséget nyújt. 

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
mb. főigazgató
 


CÍMKÉK

NeKI